Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste vidjeli veleprodajne cijene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
  Zatvori
  Filteri
  Jezik/Language
  Pretraga

  Politika privatnosti

   

   

  PRAVILNIK O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

   

   

   

  Dobro došli u Pravilnik o zaštiti ličnih podataka elektronske prodavnice Wurth!

   

   

  U ovom dokumentu pronaći ćete sve informacije od značaja koje se tiču zaštite Vaših ličnih podataka, saznaćete koja su Vaša prava i na koji način možete da ih ostvarite u situaciji kada Wurth prikuplja i obrađuje Vaše podatke.

   

   

  “WURTH” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – PODGORICA, ulica Vojvode Ilije Plamenca 1, 81000 Podgorica, registarski broj: 50398290, PIB: 02672197 (dalje: Wurth, Mi ili Kompanija Wurth), u obavljanju svoje djelatnosti prikuplja i obrađuje lične podatke poštujući sve relevantne propise.

                   

   

  U ovom Pravilniku o zaštiti ličnih podataka (dalje: Pravilnik) objašnjeno je na koji način Wurth prikuplja Vaše lične podatke, na koji način ih koristi i upravlja njima. Wurth je posvećen zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti, a zaštita i sigurnost podataka naših kupaca, klijenata i fizičkih lica kod naših poslovnih partnera je prioritet Kompanije Wurth.

   

   

  Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj Pravilnik kako biste razumjeli sva važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.

   

   

   

  1. RUKOVALAC ZBIRKE LIČNIH PODATAKA

  2. DEFINICIJE

  3. NA KOGA SE PRIMJENJUJE PRAVILNIK?

  4. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

  5. LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV

  6. GDJE I KAKO SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU?

  7. OBRAĐIVAČI LIČNIH PODATAKA

  8. KOLIKO DUGO WURTH ČUVA VAŠE LIČNE PODATKE?

  9. VAŠA PRAVA

  10. STUPANJE NA SNAGU I IZMJENE PRAVILNIKA

   

   

   

   

   

   

   

   

  RUKOVALAC ZBIRKE LIČNIH PODATAKA 

   

   

  Wurth je rukovalac zbirke ličnih podataka, odnosno subjekt koji utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: Zakon).

   

  Imajući u vidu da shvatamo zaštitu privatnosti naših kupaca veoma ozbiljno, Wurth ima lice odgovorno za zaštitu ličnih podataka, a koje možete kontaktirati slanjem email poruke na adresu eshop@wurth.me, upućivanjem dopisa na adresu Ulica Vojvode Ilije Plamenca 1, 81000 Podgorica ili pozivom na telefon 020/209-000.

   

   

  DEFINICIJE 

   

                   

  Kada kažemo Agencija mislimo na Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 147, 81000 Podgorica, email azlp@t-com.me.

   

   

  Kada kažemo Gost mislimo na kupca koji obavlja porudžbinu proizvoda bez registracije naloga na Sajtu.

   

   

  Kada kažemo Korisnik Sajta mislimo na svako lice koje pristupi Sajtu, nezavisno od toga da li se registrovalo ili je poručilo proizvode preko Sajta u svojstvu Gosta.

   

   

  Kada kažemo Lice ili Vi, mislimo na sva fizička lica koja dijele lične podatke sa nama, nezavisno da li su Korisnici Sajta, Gosti ili Registrovani korisnici.

   

   

  Kada kažemo Obrađivač mislimo na svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime rukovaoca zbirke ličnih podataka.

   

   

  Kada kažemo Opšti uslovi poslovanja mislimo na uslove poslovanja koji čine sastavni dio ugovora koji zaključujete sa Kompanijom Wurth, a koji su dostupni na Sajtu.

   

   

  Kada kažemo podatak mislimo na lični podatak odnosno na informaciju koja se odnosi na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

   

   

  Kada kažemo Politika kolačića mislimo na posebna pravila o prikupljanju pojedinih ličnih podataka na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni dio Pravilnika o zaštiti ličnih podataka.

   

   

  Kada kažemo Registrovani korisnik mislimo na lice koje ima registrovan nalog na Sajtu.

   

   

  Kada kažemo saglasnost mislimo na slobodno datu izjavu u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, kojom lice nakon što je informisano o namjeni obrade, izražava pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju za određenu namjenu. Saglasnost za obradu ličnih podataka maloljetnog lica daju roditelji ili usvojioci, odnosno staraoci, osim ako saglasnost nije u suprotnosti sa interesima maloljetnog lica. Saglasnost za obradu ličnih podataka umrlog lica daju nasljednici, određeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo nasljeđivanja, ukoliko umrlo lice nije zabranilo obradu ličnih podataka. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima.

   

   

  Kada kažemo zbirka ličnih podataka mislimo na strukturalno uređen, centralizovan, decentralizovan ili razvrstan po funkcionalnim ili geografskim osnovama skup ličnih podataka koji su predmet obrade i koji mogu biti dostupni u skladu sa propisanim kriterijumima.

   

   

  Ostali termini koji su u Pravilniku o zaštiti ličnih podataka napisani velikim slovom su definisani u Opštim uslovima poslovanja. (ulinkovati)

   

   

  NA KOGA SE PRIMJENJUJE PRAVILNIK? 

   

   

  Ovaj Pravilnik se, shodno i u relevantnim djelovima, primjenjuje na Lica koja su:

   

  •          Korisnici Sajta, nezavisno od toga da li su Gosti ili Registrovani korisnici,
  •          Kupci.

   

  Wurth brine o privatnosti i bezbjednosti maloljetnih lica na Internetu. Wurth e-prodavnica je namijenjena opštoj javnosti, ali nije namijenjena za lica koja su maloljetna. Lica koja su maloljetna ne smiju otkrivati svoje lične podatke Kompaniji Wurth bez prethodno opisane saglasnosti roditelja, odnosno usvojioca ili staraoca. Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o maloljetnom licu, molimo Vas da nas obavjestite slanjem email poruke na eshop@wurth.me bez odlaganja.

   

   

  KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE? 

   

                                          

  Wurth može na nekoliko različitih načina da prikuplja Vaše podatke.

   

  Najčešće podatke prikupljamo od Vas, i to kada posjetite Sajt Kompanije Wurth, kupujete i/ili naručujete proizvode od Kompanije Wurth, registrujete nalog na našem Sajtu, kada nas kontaktirate radi pružanja podrške kupcima ili kada su Vaši podaci na drugi način relevantni za kupovinu, odnosno naše poslovanje zbog čega nam podatke direktno dostavljate.

   

  Wurth naročito vodi računa o Vašim podacima koji se prikupljaju u marketinške svrhe. Obrada Vaših podataka u marketinške svrhe će se vršiti isključivo na osnovu Vaše prethodne izričite saglasnosti. O tome Vas uvijek posebno obavještavamo, a u svakom momentu možete odlučiti da opozovete svoju saglasnost datu na takvu obradu. Za više informacija, molimo Vas pročitajte odjeljak Vaša prava(ulinkovati).

   

  Pojedine podatke prikupljamo automatski, kada koristite naš Sajt. To su podaci poput IP adrese, vrste uređaja, vrste pretraživača i druge tehničke informacije. Ove podatke ćemo najčešće prikupiti putem kolačića ili drugih sličnih tehnologija, o čemu se detaljnije možete informisati u našoj Politici kolačića (ulinkovati). Većina navedenih podataka nam je neophodna kako bismo Vam pružili potpuno korisničko iskustvo našeg Sajta. U tom smislu, ukoliko ne želite da nam otkrijete lične podatke koji su nam neophodni, ne možemo garantovati da će pružene informacije i usluge u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe.

   

   

  Svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu, o čemu detaljne informacije možete naći u sledećem odjeljku.

   

   

   

  LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV 

   

   

  SVRHA PRIKUPLJANJA

   

   

  PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

   

  OSNOV OBRADE

   

   


  Registracija naloga

   

  Kada želite da izvršite kupovinu naših proizvoda putem naše e-prodavnice ili kako bismo Vam omogućili korišćenje dodatnih funkcija našeg Sajta, možete se registrovati putem našeg Sajta. Registracija korisničkog naloga nije obavezna, a Vaš nalog uvijek možete obrisati.

   

   

  Ime i prezime, email adresa, broj telefona, adresa za isporuku, lozinka.

   

   

  Obrada je neophodna za održavanje Vašeg naloga i za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji na zahtjev lica na koje se podaci odnose, prije zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka ne bi bilo moguće izvršiti registraciju korisnika, ali bi se ugovor mogao zaključiti i izvršiti ukoliko kupac koji je fizičko lice, izvrši kupovinu kao Gost. Drugim riječima, registracija nije neophodna kako biste izvršili kupovinu naših proizvoda.

  Obrada porudžbina

   

  Kako bismo mogli da obradimo Vašu porudžbinu i izvršimo isporuku proizvoda, neophodno je da sa nama podijelite određene lične podatke, koji su neophodni za izvršenje kupoprodajnog ugovora. U tom smislu, podaci su nam neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora, za naplatu proizvoda, isporuku poručenih proizvoda, kao i za upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija.

   

   

   

  Ime i prezime, email adresa, broj telefona, adresa za isporuku.

   

   

  Obrada je neophodna za izvršenje ugovora koji zaključujemo sa Vama ili za preduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije zaključivanja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ugovor se ne bi mogao ni zaključiti ni izvršiti.

  Praćenje obrazaca ponašanja, izrada i slanje personalizovanih ponuda

   

  Prilikom porudžbine na Sajtu možete odabrati opciju da ste saglasni sa praćenjem obrazaca svog ponašanja, na osnovu čega će Wurth izraditi i poslati Vam personalizovanu ponudu o proizvodima i uslugama. To znači da se možete saglasiti da pratimo podatke o Vašim ranijim kupovinama i da Vam, na osnovu proizvoda koje ste ranije kupili, šaljemo informacije o drugim proizvodima za koje vjerujemo da biste bili zainteresovani.

   

   

   

   

   

  Koriste se podaci prikupljeni prilikom obrade porudžbine. Kasnije se prikupljaju podaci o sprovedenim kupovinama radi utvrđivanja obrazaca Vašeg ponašanja, kako bismo Vam mogli preporučiti proizvode za koje vjerujemo da ćete biti zainteresovani.

   

   

   

   

  Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo ukoliko ste dali svoju izričitu saglasnost na praćenje Vašeg ponašanja od strane Kompanije Wurth, kao i na izradu i slanje personalizovanih ponuda o proizvodima i uslugama na osnovu takvih obrazaca ponašanja. Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju nećemo pratiti Vaše ponašanje i nećemo kreirati i slati Vam personalizovane ponude.

   

  U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku.Više informacija o povlačenju saglasnosti možete naći u odeljku Vaša prava (ulinkovati).

  Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala Vaša saglasnost.

  Podrška kupcima

   

  Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva podrška u vezi sa poručenim proizvodima ili korisničkim nalogom, možete nas kontaktirati putem email-a ili telefona (na primjer, radi dobijanja dodatnih informacija, načinu da ostvarite svoja prava, dodatnim upitima, prigovorima, pravu na odustanak ili zamjenu proizvoda i sl.). U takvim situacijama biće nam potrebni Vaši podaci kako bismo mogli da Vam pružimo pomoć, odnosno riješimo o zahtjevu koji ste nam uputili.

   

   

   

   

  Ime i prezime, email adresa, broj telefona, adresa za slanje fakture, adresa za isporuku, kao i drugi podaci vezani za pitanje zbog kog ste nas kontaktirali, a koje sami odlučite da nam dostavite.

   

   

   

  Obrada je neophodna u cilju izvršavanja zakonom propisanih obaveza Kompanije Wurth.

   

  Newsletter

   

  Na našem Sajtu se možete prijaviti za Newsletter, ukoliko želite da budete informisani o novinama, ponudama i prodajnim podsticajima koje nudimo.

   

   

   

  Email adresa.

   

   

  Podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti.

   

  U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba. Više informacija o povlačenju saglasnosti možete naći u odeljku Vaša prava (ulinkovati).

  Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala Vaša saglasnost.

  Informisanje o izmjenama Opštih uslova poslovanjaili Pravilnika o zaštiti ličnih podataka

   

  Ukoliko imamo podatak o Vašoj email adresi, prikupljen radi ostvarivanja jedne od prethodno navedenih svrha, možemo Vam poslati obavještenje o izmjenama Opštih uslova poslovanja ili Pravilnika o zaštiti ličnih podataka.

   

   

   

   

   

  Email adresa.

   

   

   

   

   

  Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo ukoliko ste dali svoju izričitu saglasnost. Ukoliko nemamo Vašu saglasnost za navedenu svrhu, nećemo Vas direktno obavjestiti o izmjeni ovih akata, a obavještenje o izmjeni ćete moći da vidite na Sajtu Kompanije Wurth.

  U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku.Više informacija o povlačenju saglasnosti možete naći u odeljku Vaša prava (ulinkovati).

  Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala Vaša saglasnost.

   

   

  Osim navedenih podataka, pojedine lične podatke prikupljamo putem kolačića u skladu sa Politikom kolačića. (ulinkovati)

   

   

  GDJE I KAKO SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU? 

   

   

  Veoma smo posvećeni čuvanju Vaših podataka od neovlašćene ili nezakonite obrade, od slučajnog ili nezakonitog gubitka, izmjene, kao i od neovlašćenog pristupa Vašim ličnim podacima. Sa tim ciljem, implementirali smo primjerene tehničke i organizacione mjere, poput kontrole fizičkog pristupa, sigurnosti lozinke i sl.

   

  Ipak, molimo Vas da imate u vidu da sigurnost podataka na internetu nikada ne može biti 100%, te ni mi nismo u mogućnosti da potpunosti eliminišemo svaki rizik u vezi sa čuvanjem Vaših podataka. Ipak, Wurth će uložiti maksimalni napor i uraditi sve što je u okviru naših mogućnosti kako bismo obezbijedili sigurnost i povjerljivost podataka koje obrađujemo.

   

  Najveći broj Vaših podataka biće sačuvan u elektronskom obliku, uz primjenu standardnih sigurnosnih principa i procedura.

   

   

  OBRAĐIVAČI LIČNIH PODATAKA 

   

   

  Sa ciljem postizanja najvišeg standarda u pružanju naših usluga, Wurth koristi usluge trećih lica, koja nam pomažu u ostvarenju tog zadatka. U svakom trenutku nastojimo da Vam omogućimo brzu, ugodnu i sigurnu kupovinu, a treća lica koja angažujemo u tom pogledu nalaze se u ulozi Obrađivača ličnih podataka.

   

  U kategoriju Obrađivača spadaju pružaoci usluga koje angažujemo radi održavanja našeg Sajta kao i radi usluga isporuke poručenih proizvoda na Vašu adresu. Ukoliko se odlučite za kupovinu putem našeg Sajta, Vaše podatke o ličnosti prenosimo Obrađivačima samo kada je to neophodno za ispunjenje ugovorne obaveze. Na primjer, dajemo neophodne podatke kurirskim službama koje isporučuju poručene proizvode.

   

  Svi Obrađivači sa kojima sarađujemo su, u skladu sa ugovorima koje potpisujemo sa njima, u obavezi da koriste podatke koji su im povjereni isključivo u skladu sa našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo naveli. Obrađivači su dužni da osiguraju čuvanje povjerljivosti podataka koje smo im prenijeli i odgovorni su za bezbjednost podataka.

  U pojedinim slučajevima kada je to neophodno zbog izvršenja ugovora između Vas i Kompanije Wurth, Vaši podaci mogu biti iznijeti izvan Crne Gore, na serverima koji se nalaze u drugim državama (SAD). Serveri koje koristimo ispunjavaju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka, odnosno primjenjuju adekvatne mjere zaštite ličnih podataka propisanih Zakonom, a za navedeni prenos nije neophodna saglasnost nadležnog organa u skladu sa članom 42. stav 1 tačka 8. i 9. Zakona.

  Iz tabele u nastavku možete saznati ko su naši trenutni Obrađivači, koja je njihova uloga i gdje je njihovo sjedište.

   

  OBRAĐIVAČ

  ULOGA

   

  SJEDIŠTE

   

  NTC Logistics  d.o.o.

  Usluge dostavljanja

  Crna Gora

  Microsoft Azure

  Usluge korišćenja servera

  Sjedinjene Američke Države

  Google, Inc.

  Analitičke usluge

  Sjedinjene Američke Države

   

   

   

   

   

   

   

  KOLIKO DUGO WURTH ČUVA VAŠE LIČNE PODATKE? 

   

   

  Wurth će lične podatke, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa, obrađivati sve dok traje poslovni odnos sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada je Wurth u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili na zakonu zasnovanog interesa rukovaoca zbirke ličnih podataka.

   

  Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga čuvaju se još 24 mjeseca od datuma posljednje transakcije (na primjer, transakcija isporuke, reklamacije i sl.) ili od isteka zakonskog roka za prigovor nesaobraznosti, koji god da je od tih datuma kasniji.

   

  Lični podaci koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose. Na primjer, ukoliko se odjavite sa Newsletter-a, obrisaćemo Vaš podatak o email-u, osim ukoliko ste Vašu email adresu podijelili sa nama i za druge svrhe. Vašu saglasnost možete povući u svakom momentu u skladu sa odjeljkom Vaša prava (ulinkovati).

   

  Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, lični podaci se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

   

   

   

  VAŠA PRAVA 

   

   

  Kao lice čiji lični podaci se obrađuju, imate zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim podacima. Vaša prava su sljedeća:

   

   

  9.1 Pravo na pristup

   

   

  Imate pravo da uputite zahtjev Kompaniji Wurth za informaciju o tome da li obrađujemo Vaše lične podatke. Traženo obavještenje Vam dostavljamo u pisanom obliku.

   

  Ukoliko se Vaši podaci obrađuju, obavještenje uključuje i dodatne  informacije o:

   

  •          Identitetu rukovaoca zbirke ličnih podataka,
  •          Sadržaju podataka koji se obrađuju,
  •          Svrsi i pravnom osnovu za obradu ličnih podataka,
  •          Izvoru podataka, prema raspoloživim informacijama,
  •          Trećoj strani odnosno korisniku koji imaju pravo da obrađuju Vaše lične podatke i pravnom osnovu za davanje Vaših podataka na korišćenje,
  •          Načinu automatske obrade ličnih podataka ukoliko se ona vrši.

   

  Takođe, pravo na pristup uključuje i davanje informacije o identitetu obrađivača ličnih podataka, ukoliko ste tu informaciju izričito zahtijevali.

   

  Prije dostavljanja obavještenja po Vašem zahtjevu, utvrdićemo Vaš identitet. Tražene informacije trudimo se da pružimo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

   

   

  9.2 Pravo na dopunu i izmjenu

   

   

  Svi podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni i potpuni, kad god je to moguće, i redovno se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su podaci nepotpuni ili netačni, imate pravo da tražite od Kompanije Wurth da dopuni ili izmijeni, odnosno izbriše nepotpun, odnosno netačan lični podatak.

   

  O izvršenoj dopuni ili izmjeni ličnih podataka Wurth će Vas obavijestiti u roku od osam dana.

   

   

   

  9.3 Pravo na zaborav (brisanje podatka)

   

   

  Imate pravo da tražite od kompanije Wurth brisanje svojih ličnih podataka, ako smatrate da njihova obrada nije u skladu sa zakonom.

   

  O izvršenom brisanju ličnih podataka Wurth će Vas obavijestiti u roku od osam dana.

   

  9.4 Pravo na prigovor

   

  U slučaju da rukovalac zbirke ličnih podataka ne postupi po zahtjevu lica za ostvarivanje prava iz odjeljka 9.2, 9.3 i 9.4 ili odbije takav zahtjev lica, lice ima pravo da podnese prigovor Wurth-u u skladu sa posebnim zakonom ili da zahtijeva zaštitu prava kod nadzornog organa.

   

  9.5 Pravo na opoziv saglasnosti

   

   

  Ukoliko se obrada ličnih podataka vrši po Vašoj prethodnoj saglasnosti, saglasnost možete opozvati u svakom trenutku.

   

  Saglasnost možete povući slanjem email poruke na adresu eshop@wurth.me, upućivanjem dopisa na adresu Ulica Vojvode Ilije Plamenca 1, 81000 Podgorica ili pozivom na telefon 020/209-000.

   

   

  9.6 Kontakt za ostvarivanje prava

   

   

  Za sva pitanja, zahtjeve i informacije u vezi sa obradom ličnih podataka i ostvarivanjem zaštite prava u ovoj oblasti, molimo Vas da nam se obratite na:

   

  •          Email adresu: eshop@wurth.me
  •          Kontakt telefon: 020/209-000
  •          Pisanim putem na adresu: “WURTH” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – PODGORICA Ulica Vojvode Ilije Plamenca 1, 81000 Podgorica.

   

   

  Svaki od ovih kanala komunikacije mora omogućiti našem osoblju Vašu identifikaciju u skladu sa važećim procedurama.

   

   

  U slučaju da smatrate da su Vam povrijeđena prava možete podnijeti zahtjev za zaštitu prava Agencijiza zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 147, 81000 Podgorica, email azlp@t-com.me.

   

   

   

  STUPANJE NA SNAGU I IZMJENE PRAVILNIKA 

   

   

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 11.11.2021. godine.

   

  Wurth redovno revidira i ažurira informacije o obradi ličnih podataka u skladu sa promjenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa.

   

  Važeća verzija Pravilnika uvijek će biti objavljena na Sajtu. Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utiču na obradu ličnih podataka, informaciju o tome ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu i direktno Vas informisati putem Vaše email adrese, ukoliko raspolažemo ovim podatkom i ukoliko ste dali Vašu saglasnost da Vam šaljemo obavještenja.